خدمات

رسانه جدید
شرکت تولیدی صنعتی علمی سازان پاسارگاد با هدف تهیه ،تامین ،تولید و در نهایت بومی سازی دانش فنی مواد شیمیایی با فرمولاسیون های خاص شروع به فعالیت نمود و ضمن بهره مندی از امکانات دفتر استرالیا و شرکتهای صاحب نام و برتر در عرصه تولید و تامین موادشیمیایی از تواناییهای بالقوه کشور بخصوص همکاری متخصصین و دانش آموختگان برتر  کشور و مراکز علمی و تحقیقاتی نیز در راستای تحقق توسعه فناوری در حوزه تولید موادشیمیایی استفاده نموده است. این شرکت با رویکرد ارتقا فعالیتش در عرصه افزودنی های مصرفی در صنایع آب و تصفیه آب و پساب زیر مجموعه ای از شرکت  را به این امر اختصاص  داده است و خدماتی از جمله : تامین و تهیه انواع فرآورده های شیمیایی مصرفی در تصفیه آب و پساب های  صنعتی و آشامیدنی ، برج های خنک کننده سیستم باز و بسته ، بویلرها ، سیستم های نمک زدایی و اسمز معکوس  و گندزدایی و تصفیه بیولوژیکی را شامل می شود.