سبد خرید
» تصفیه آب » اسیدشویی

اسیدشویی

سولفامیک اسید
نام کالا:سولفامیک اسید
شکل ظاهری: پودر سفید
بسته‌بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
آب اکسیژنه
نام کالا:آب اکسیژنه
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 20 لیتری
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
تری سدیم فسفات
نام کالا:سدیم تری فسفات (STP)
شکل ظاهری: پودر سفید رنگ
بسته‌بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
برند : ساندیا
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
آنتی فوم سیلیکونی
نام کالا:آنتی فوم سیلیکونی
شکل ظاهری: مایع سفید رنگ
بسته‌بندی:گالن های 220 لیتری
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
آهک هیدراته
نام کالا:آهک هیدراته
شکل ظاهری: پودر
بسته‌بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
آمونیاک  25 %
نام کالا:آمونیاک 25 %
شکل ظاهری: مایع بی رنگ
بسته‌بندی:تانکر 20 تنی و بشکه های 200 کیلوگرمی
برند: ایران
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »