اسیدشویی

سولفامیک اسید
نام کالا : Sulfamic acid
فرمول شیمیایی :H3NSO3
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه های 25 کیلوگرمی
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
آب اکسیژنه
نام کالا : Hydrogen peroxide
فرمول شیمیایی :H2O2
شکل ظاهری : مایع آبی رنگ
درصد خلوص : 35 % و 50 %
نوع بسته‌بندی : گالن های 20 لیتری
برند : پاشا
محل تحویل:درب کارخانه تهران
حداقل مقدارسفارش:10
تری سدیم فسفات
نام کالا : Trisodium phosphate
فرمول شیمیایی :Na₃PO₄
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
برند : ساندیا
نوع بسته‌بندی : کیسه های 25 کیلوگرمی
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
آنتی فوم سیلیکونی
نام کالا : Defoamer
شکل ظاهری : مایع سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : بشکه 220 لیتری
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
آهک هیدراته
نام کالا:آهک هیدراته
شکل ظاهری: پودر سفید رنگ
بسته‌بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
محل تحویل : درب کارخانه فروشنده
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
آمونیاک  25 %
نام کالا : Ammonia
فرمول شیمیایی :NH3
شکل ظاهری : مایع بی رنگ
درصد خلوص : 25%
نوع بسته‌بندی : تانکرهای 20 تنی و بشکه های 200 کیلوگرمی
محل تحویل:درب کارخانه فروشنده
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
اسید سیتریک خشک
نام کالا : Citric acid
فرمول شیمیایی :C₆H₈O₇
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه های 25 کیلوگرمی
برند : چین
محل تحویل: درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
آرموهیب 18

Inhibitor 18

نام کالا:Inhibitor
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:بشکه های 200 کیلوگرمی
محل تحویل : درب انبار تهران
برند: کانگورو
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »