سبد خرید
» محصولات تصفیه آب » مواد شیمیایی تصفیه آب صنایع » موادشیمیایی تصفیه پساب

موادشیمیایی تصفیه پساب

سولفات آلومینیوم (آلوم) 17%
نام کالا:سولفات آلومینیوم (آلوم ) 17%
شکل ظاهری: پودر سفید رنگ
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: ایران
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
پلی الکترولیت کاتیونی
نام کالا:پلی الکترولیت کاتیونی
شکل ظاهری: پودر سفید رنگ
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: چین
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
پلی الکترولیت آنیونی
نام کالا:پلی الکترولیت آنیونی
شکل ظاهری: پودر سفید رنگ
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: چین
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
پلی آلومینیوم کلراید صنعتی

Industrial Grade

نام کالا:پلی آلومینیوم کلراید صنعتی
شکل ظاهری: پودر زرد پر رنگ
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: چین
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
پلی آلومینیوم کلراید آشامیدنی

Water Grade

نام کالا:پلی آلومینیوم کلراید آشامیدنی
شکل ظاهری: پودر زرد کم رنگ
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: چین
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم