رزین های تبادل یونی

رزین تبادل یونی کاتیونی

کاتیونیک

نام کالا:Cation Exchange Resin
شکل ظاهری: مهره های رزینی
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: PUROLITE
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
رزین تبادل یونی آنیونی

آنیونیک

نام کالا:رAnion Exchange Resin
شکل ظاهری: مهره های رزینی
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: PUROLITE
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم