سبد خرید
» محصولات تصفیه آب » مواد شیمیایی تصفیه آب صنایع » موادشیمیایی مصرفی دیگ های بخار

مواد شیمیایی مصرفی دیگهای بخار

اکسیژن زدای آب دیگ بخار

KAB1290

نام کالا:اکسیژن زدای آب در دیگ بخار، KAB1290
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 لیتری و یا بشکه های 250 لیتری
برند: علمی سازان پاسارگاد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
اکسیژن زدای آب در دیگ بخار

KAB1280

نام کالا:اکسیژن زدای آب در دیگ بخار، KAB1280
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 لیتری و یا بشکه های 250 لیتری
برند: علمی سازان پاسارگاد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
مواد ضد رسوب و خوردگی در دیگ بخار

KAB1250

نام کالا:بازدارنده رسوب و خوردگی ، KAB1250
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 20 لیتری و یا بشکه های 220 لیتری
برند: kangaroo
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
مواد ضد رسوب و خوردگی در دیگ بخار

KAB1240

نام کالا:بازدارنده رسوب و خوردگی ، KAB1240
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 20 لیتری و یا بشکه های 220 لیتری
برند: kangaroo
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
مواد ضد رسوب و خوردگی در دیگ بخار
نام کالا:بازدارنده رسوب و خوردگی ، KAB1230
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 20 لیتری و یا بشکه های 220 لیتری
برند: kangaroo
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ بخار

KAB1220

نام کالا:بازدارنده رسوب و خوردگی ، KAB1220
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 20 لیتری و یا بشکه های 220 لیتری
برند: kangaroo
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ بخار

KAB1210

نام کالا:بازدارنده رسوب و خوردگی ، KAB1210
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 20 لیتری و یا بشکه های 220 لیتری
برند: kangaroo
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ بخار

KAB1200

نام کالا:بازدارنده رسوب و خوردگی ، KAB1200
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 20 لیتری و یا بشکه های 220 لیترس
برند: kangaroo
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم