سبد خرید

آب اکسیژنه

آب اکسیژنه

آب اکسیژنه

نام محصول: اب اکسیژن
نام های دیگر: هیدروژن پراکسید
فرمول شیمیایی: H2O2
شکل ظاهری: مایع شفاف و بی رنگ
نوع بسته بندی: گالن های 35 و 65 کیلوگرمی
برند: ایران
حداقل مقدار سفارش:1000
۲۱,۵۰۰ تومان

 هیدروژن پراکسید(Hydrogen peroxide) یا آب‌اکسیژنه (H۲O۲) یک اکسنده متداول است که به عنوان سفید کننده استفاده می‌شود. هیدروژن پراکسید ساده‌ترین پراکسید است (پراکسیدها ترکیباتی هستند که دارای یک پیوند یگانه اکسیژن-اکسیژن هستند). این ماده شیمیائی در داخل کشور با گریدهای صنعتی و غذایی مختلف با درجه خلوص30% الی 70% بکار برده می شود.

آب اکسیژنه یک مایع غیر روانی و آبی رنگ است که تهیه آن بسیار دشوار است. محلولی که در داروخانه ها به عنوان آب اکسیژنه فروخته می شود، 3% آب اکسیژنه در آب می باشد.تجزیه آب اکسیژنه ایجاد رادیکال هایOH می کند که در بیش از چند ثانیه طول نمی کشد که با خاصیت اکسید کنندگی ، مواد آلی و معدنی را اکسید می کند. تجزیه این ماده باعث ایجاد رادیکالهای OH می‌شود که بیش از چند ثانیه در دسترس نمی‌باشند و در این مدت با خاصیت شدید اکسیدکنندگی خود، مواد آلی و معدنی را اکسید می‌کند.اگر بر روی محلول آب قدری از اجسام پایدار کننده مانند اسید فسفریک، اوره، اسید بنزوئیک و نظیر آنها بیفزایند، عمل تخریب بسیار کند می‌گردد. آب اکسیژنه اثر میکروب کشی ، بوبری و سفید کنندگی دارد آب اکسیژنه رنگها را نیز تخریب می‌کند.آب اکسیژنه خاصیت ضد عفونی کننده و بوبری و رنگ بری را نیز داراست. 

 


آب اکسیژنه
آب اکسیژنه