برای اطلاع از قیمت جدید با ما در تماس باشید. 88064800-021  تلفن-کانگورو 

TPU

TPU

TPU

نام کالا:TPU
نام شیمیایی:ترموپلاستیک الاستومر پلی‌یورتان
شکل ظاهری:گرانول مشکی
گرید:C85A
بسته‌بندی:کیسه‌های 25کیلویی
کشور تولیدکننده:BASF آلمان
برند:ELASTOLLAN
حداقل مقدارسفارش:25کیلوگرم
TPU

TPU

نام کالا:TPU
نام شیمیایی:ترموپلاستیک الاستومر پلی‌یورتان
گرید:6518
نوع بسته‌بندی:کیسه‌های 25کیلویی
کشور تولیدکننده:COIM ایتالیا
برند:(LARIPUR(COIM
حداقل مقدارسفارش:25کیلوگرم
TPU

TPU

نام کالا:TPU
نام شیمیایی:ترموپلاستیک الاستومر پلی‌یورتان
شکل ظاهری:گرانول بی‌رنگ
گرید:4525
بسته‌بندی:کیسه‌های25کیلویی
کشور تولیدکننده:COIM ایتالیا
برند:(LARIPUR(COIM
حداقل مقدارسفارش:25کیلوگرم
TPU

TPU

نام کالا:TPU
نام شیمیایی:ترموپلاستیک الاستومر پلی‌یورتان
شکل ظاهری:گرانول بی‌رنگ
گرید:1565ic
نوع بسته‌بندی:کیسه‌های 25کیلویی
کشور تولیدکننده:WANHUA چین
برند:WANTHANE
حداقل مقدارسفارش:25کیلوگرم
TPU

TPU

نام کالا:TPU
نام شیمیایی:ترموپلاستیک الاستومر پلی‌یورتان
شکل ظاهری:گرانول بی‌رنگ
گرید:1185EC
نوع بسته‌بندی:کیسه‌های 25کیلویی
کشور تولیدکننده:WANHUA چین
برند:WANTHANE
حداقل مقدارسفارش:25کیلوگرم
TPU

TPU

نام کالا:TPU
نام شیمیایی:ترموپلاستیک الاستومر پلی‌یورتان
شکل ظاهری:گرانول بی‌رنگ
گرید:R130A65
بسته‌بندی:کیسه‌های 25کیلویی
کشور تولیدکننده:RAVAGOترکیه
برند:RAVANTHANE
حداقل مقدارسفارش:25کیلوگرم
TPU

TPU

نام کالا:TPU
نام شیمیایی:ترموپلاستیک الاستومر پلی‌یورتان
شکل ظاهری:گرانول بی‌رنگ
گرید:5225
بسته‌بندی:کیسه‌های25کیلویی
کشور تولیدکننده:COIMایتالیا
برند:(LARIPUR(COIM
حداقل مقدارسفارش:25کیلوگرم
TPU

TPU

نام کالا:TPU
نام شیمیایی:ترموپلاستیک الاستومر پلی‌یورتان
شکل ظاهری:گرانول بی‌رنگ
گرید:6520
بسته‌بندی:کیسه‌های25کیلویی
کشور تولیدکننده:COIM ایتالیا
برند:(LARIPUR(COIM
حداقل مقدارسفارش:25کیلوگرم
TPU

TPU

نام کالا:TPU
نام شیمیایی:ترموپلاستیک الاستومر پلی‌یورتان
شکل ظاهری:گرانول بی‌رنگ
گرید:3485
بسته‌بندی: کیسه‌های25کیلویی
کشور تولیدکننده:BAYERآلمان
برند:Desmopan
حداقل مقدارسفارش:25کیلوگرم