حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

POE

POE

POE

نام کالا:POE
شکل ظاهری : گرانول شفاف
گرید : 565
نوع بسته‌بندی : کیسه های 25 کیلوگرمی
کشور تولیدکننده : کره
برند : LG
محل تحویل: انبار کانگورو
حداقل مقدارسفارش:100کیلوگرم
POE

POE

موجود نیست

نام کالا:POE
شکل ظاهری : گرانول شفاف
گرید : 875
نوع بسته‌بندی : کیسه های 25 کیلوگرمی
کشور تولیدکننده : کره
برند : SK
محل تحویل: انبار کانگورو
حداقل مقدارسفارش:100کیلوگرم
POE

POE

نام کالا:POE
شکل ظاهری : گرانول شفاف
گرید : 670
نوع بسته‌بندی : کیسه های 25 کیلوگرمی
کشور تولیدکننده : کره
برند : LG
محل تحویل: انبار کانگورو
حداقل مقدارسفارش:100کیلوگرم