پلی پروپیلن فیلم گرید

پلی پروپیلن zh525j
نام کالا:پلی پروپیلن فیلم گرید
نام شیمیایی:PP-zh525j
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:zh525j
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی نوید زرشیمی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن zh510m
نام کالا:پلی پروپیلن فیلم گرید
نام شیمیایی:PP-zh510m
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:zh510m
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی نوید زرشیمی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن zh515m
نام کالا:پلی پروپیلن فیلم گرید
نام شیمیایی:PP-zh515m
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:zh515m
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی نوید زرشیمی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی