پلی اتیلن سنگین تزریقی

پلی اتیلن 60507
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-60507
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:60507
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 60505
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-60505
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:60505
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 5000s
نام کالا:پلی اتیلن سنگین فیلم
نام شیمیایی:PE-5000s
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:5000s
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 5620
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-5620
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:5620
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی اراک
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 2200
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-2200
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:2200
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی ایلام
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 52518
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-52518
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:52518
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 54B04
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-54B04
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:54B04
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی لرستان
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 62N07
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-62N07
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:62N07
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی لرستان
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »