پلی اتیلن سنگین فیلم

پلی اتیلن F7000
نام کالا:پلی اتیلن سنگین فیلم
نام شیمیایی:PE-F7000
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:F7000
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی ایلام-مهر
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 5110
نام کالا:پلی اتیلن سنگین فیلم
نام شیمیایی:PE-5110
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:5110
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی آریاساسول
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن EX5
نام کالا:پلی اتیلن سنگین فیلم
نام شیمیایی:PE-EX5
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:EX5
بسته بندی:کیسه های25کیلوگرمی
برند:پتروشیمی کرمانشاه، مارون،جم،امیرکبیر
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم