حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

PMMA

PMMA 20HR
نام کالا: پلی متیل متاکریلات
نام شیمیایی:PMMA
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید:20HR
نوع بسته بندی: کیسه25کیلوگرمی
کشور تولید کننده: امارات
برند:SABIC
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
PMMA VH001
نام کالا: پلی متیل متاکریلات
نام شیمیایی:PMMA
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید:VH001
نوع بسته بندی: کیسه25کیلوگرمی
کشور تولید کننده: چین
برند:SONGHAN
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
PMMA CM-205
نام کالا: پلی متیل متاکریلات
نام شیمیایی:PMMA
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید:CM-205
نوع بسته بندی: کیسه25کیلوگرمی
کشور تولید کننده: تایوان
برند:CHI MEI
حداقل مقدارسفارش:250کیلوگرم
PMMA IH830
نام کالا: پلی متیل متاکریلات
نام شیمیایی:PMMA
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید:IH830
نوع بسته بندی: کیسه های 25
کیلوگرمی
کشور تولید کننده: کره
برند:LG
حداقل مقدارسفارش:250کیلوگرم