پلی آمید

پلی آمید 6 ضد ضربه
نام کالا: پلی آمید 6 ضد ضربه
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:6.IMPNC
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده:ترکیه
برند:EPSAN
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی آمید 66 ساده
نام کالا: پلی آمید 66 ساده
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید: 6.6.NCK
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده:ترکیه
برند:EPSAN
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی آمید 66 ساده
نام کالا: پلی آمید 66 ساده
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید: 6.6.NC01
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده:ترکیه
برند:EPSAN
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی آمید 66 ضد ضربه
نام کالا: پلی آمید 66 ضد ضربه
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید: 6.6.IMP NC Q1C001
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده:ترکیه
برند:EPSAN
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی آمید 66 ضد ضربه
نام کالا: پلی آمید 66 ضد ضربه
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید: 6.6.IMP NC Q1B802
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده:ترکیه
برند:EPSAN
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی آمید 6 الیافدار 30%
نام کالا: پلی آمید 6 الیافدار 30%
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:6.GFR 30NC ST
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده:ترکیه
برند:EPSAN
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی آمید 66 الیافدار 30%
نام کالا: پلی آمید 66 الیافدار 30%
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:6.6.GFI 20 NC
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده:ترکیه
برند:EPSAN
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی آمید 66 الیافدار 30% مشکی
نام کالا: پلی آمید 66 الیافدار 30% مشکی
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:6.6.GFH 30 HS BK
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده:ترکیه
برند:EPSAN
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم