حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

EVA

EVA 1020 VN5
نام کالا :EVA 1020 VN5
نام شیمیایی: اتیلن وینیل استات
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 1020 VN5
نوع بسته بندی : 25 کیلوگرمی
برند : TOTAL
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
EVATANE 28-150
نام کالا :EVATANE 28-150
نام شیمیایی: اتیلن وینیل استات
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 150-28
نوع بسته بندی : 25 کیلوگرمی
برند : ARKEMA
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
EVA E181F
نام کالا : EVA E181F
نام شیمیایی: اتیلن وینیل استات
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: E181F
نوع بسته بندی : 25 کیلوگرمی
برند : Hanwha
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
EVA Taisox 7350M
نام کالا :EVA Taisox 7350M
نام شیمیایی: اتیلن وینیل استات
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 7350M
نوع بسته بندی : 25 کیلوگرمی
برند : Formosa
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
EVA ML 50
نام کالا : EVA ML 50
نام شیمیایی: اتیلن وینیل استات
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: ML 50
نوع بسته بندی : 25 کیلوگرمی
برند : Greenflex
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
EVA 28400
نام کالا : EVA 28400
نام شیمیایی: اتیلن وینیل استات
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 28400
نوع بسته بندی : 25 کیلوگرمی
کشور تولید کننده : کره
برند : LG
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
EVA 28025
نام کالا : EVA 28025
نام شیمیایی: اتیلن وینیل استات
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 28025
کشور تولید کننده : کره
برند : LG
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
EVA

EVA

موجود نیست

نام کالا : EVA 1533
نام شیمیایی: اتیلن وینیل استات
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 1533
نوع بسته بندی : 25 کیلوگرمی
کشور تولید کننده : کره
برند : HANWHA
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »