قیمت روز مواد پلیمری تاریخ 96/07/29

 عنوان  قیمت (تومان)  تاریخ بروزرسانی
PA 6 30% الیاف بیرنگ تماس بگیرید           -
PA 6 N بیرنگ تماس بگیرید 96/07/23
PA 6.6 30% GF B تماس بگیرید           -
PA 6.6 30% GF N تماس بگیرید           -
PA 6.6 N تماس بگیرید            -
 PC HONAM 1100U تماس بگیرید           -
POE LG 670 تماس بگیرید 96/07/23
EVA HONAM VS430 تماس بگیرید 96/07/23
EVA HANWA 1316 تماس بگیرید 96/07/23
 POM FM090 تماس بگیرید 96/07/23
POM K300 تماس بگیرید 96/07/23
ABS SUMSUNG SD-0150 تماس بگیرید           -
TPU COIM 5225 تماس بگیرید 96/07/23
آنتی فوم  تماس بگیرید         -
EVA 1529 تماس بگیرید 96/07/23
EVA 1533 تماس بگیرید 96/07/23
EVA 1540  تماس بگیرید 96/07/23
     
 عنوان  قیمت (تومان)  تاریخ بروزرسانی
EVA 1528 تماس بگیرید 96/07/23
EVA 180F تماس بگیرید        -
EVA 28005 تماس بگیرید        -
EVA VA910 تماس بگیرید 96/07/23
PC 2807 BAYER تماس بگیرید        -
PC 2856 BAYER تماس بگیرید         -
PC 2858 BAYER تماس بگیرید کیسه 25 کیلوگرمی
PC 2607 BAYER تماس بگیرید        -
PC flame retardent  تماس بگیرید        -
 SBS 161b تماس بگیرید        -
SBS 6302 تماس بگیرید  96/07/23
SBS 166 تماس بگیرید        -
SEBS 2311 تماس بگیرید        -
آنتی اکسیدانت 1010 تماس بگیرید        -
آنتی اکسیدانت 1076 تماس بگیرید          -
آنتی اکسیدانت 168 تماس بگیرید        -
 پلی آلومینیوم کلراید  تماس بگیرید  گرید صنعتی

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۴:۳۷