پیش بینی قیمت های پایه یکشنبه 1399/05/12

بررسی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته اخیر نشان از کاهش قیمت اکثر محصولات پتروشیمی در بازارجهانی دارد و پیش بینی می شود قیمت های این هفته مواد اولیه پلیمری کاهش یابد.
قیمت پایه

بررسی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته اخیر نشان از کاهش قیمت اکثر محصولات پتروشیمی در بازارجهانی دارد و پیش بینی می شود قیمت های این هفته مواد اولیه پلیمری کاهش یابد.

در بین گروه های بررسی شده مواد پلیمری پلی اتیلن سنگین بادی با 8.5% کاهش در بازار آسیای شرقی،پلی اتیلن سنگین تزریقی با 5.8% کاهش در بازار آسیای شرقی و جنوب شرقی بیشترین کاهش را داشته اند.

بررسی قیمت دلار نیمایی نیز نشان می دهد که نرخ ارز نیما تغییر محسوسی نداشته است و پیش بینی می شود که نوسان قیمت های پایه در این هفته از کانال دلاری بسیار اندک باشد. به طور کلی پیش بینی می شود قیمت های پایه محصولات پلیمری در هفته جاری تغییرات اندکی داشته باشد.

کارشناس فروش مواد پلیمری

پریسا ابراهیم دوست     

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۵۳
تعداد بازدید : ۶۲