مصرف انرژی های مختلف از 1994 تا 2019-99/05/09

سهم نفت در دهه های اخیر از 40% در 1994 تا 33% در 2019 افت کرده است.
نفت

در سال 2007 اپک پیش بینی کرد که تقاضای جهانی در سال 2030 به 118 میلیون  بشکه در روز برسد. در سال گذشته این پیش بینی به 108.3 بشکه در روز رسید. انتظار می رود در گزارشی که در ماه نوامبر منتشر می شود، این مقدار کم تر شود.

سهم نفت در دهه های اخیر از 40% در 1994 تا 33% در 2019  افت کرده است، البته لازم به ذکر است که حجم مصرفی به دلیل افزایش ماشین ها، افزایش سفر های هوایی و بهبود صنعت پتروشیمی در این دوران افزایش یافته است. احتمالا سهم نفت در آینده نیز به دلیل افزایش تعداد خودروهای الکتریکی و همچنین کاهش سفر های هوایی به دلیل کرونا کاهش یابد.

نفت

سهم مصرف انرژی های مختلف از 1994 تا 2019

 

منبع: رویترز 

پریسا ریاضتی

۹ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۴۴
تعداد بازدید : ۵۲