سبد خرید

کاهش قیمت نفت به دلیل نگرانی کاهش تقاضای سوخت-99/03/26

کاهش دو درصدی قیمت نفت به دلیل افزایش مبتلایان کرونا در چین و آمریکا (بزرگ ترین اقتصادهای جهان) نگرانی را بر تاثیر کرونا بر حجم تقاضای سوخت افزایش داد. نفت برنت و نفت خام آمریکا اولین افت هفتگی را پس از هفت هفته رشد تجربه کردند. این افت به دلیل افزایش مبتلایان موج دوم کرونا در آمریکا است
کاهش قیمت نفت

کاهش دو درصدی قیمت نفت به دلیل افزایش مبتلایان کرونا در چین و آمریکا (بزرگ ترین اقتصادهای جهان) نگرانی را بر تاثیر کرونا بر حجم تقاضای سوخت افزایش داد. نفت برنت و نفت خام آمریکا اولین افت هفتگی را پس از هفت هفته رشد تجربه کردند. این افت به دلیل افزایش مبتلایان موج دوم کرونا در آمریکا بود.

www.offshore-technology.com

 

 

پریسا ریاضتی

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۲۳
تعداد بازدید : ۱۲۲