سبد خرید

تحلیل قیمت مونو اتیلن گلایکول

قیمت اتیلن با افزایش ۵ دلاری به ۷۳۵ دلار رسید در صورتی که قیمت MEG تحویل چین بدون تغییر و به میزان ۴۳۵ دلار بود. با وجود افزایش قیمت جزیی دلار نیمایی انتظار میرود در هفته آتی قیمت مونو اتیلن گلایکول افزایش اندکی داشته باشد.
مونو اتیلن گلایکول
در هفته گذشته با وجود افزایش‌ قیمت در صنایع بالا دستی مونو اتیلن گلایکول قیمت مونو اتیلن گلایکول ثابت بود.
قیمت اتیلن با افزایش ۵ دلاری به ۷۳۵ دلار رسید در صورتی که قیمت MEG تحویل چین بدون تغییر و به میزان ۴۳۵ دلار بود.
با وجود افزایش قیمت جزیی دلار نیمایی انتظار میرود در هفته آتی قیمت مونو اتیلن گلایکول افزایش اندکی داشته باشد.

 

تحلیل از  

سجاد کارگر

۲۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۲۳
تعداد بازدید : ۴۵