تیتانیوم دی اکسید

تیتان R-5566
شکل ظاهری:پودر سفید رنگ
نوع بسته بندی:کیسه25کیلوگرمی
کشور تولید کننده:چین
گرید:R-5566
برند: Dongfang
محل تحویل:انبار شورآباد
رسمی و غیر رسمی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
تیتان RR2
نام کالا:TIO2
گرید:RR2
برند: Billions Chemicals
نوع بسته بندی:کیسه های 25کیلوگرمی
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
تیتان TR-68
نام کالا:TIO2
گرید:TR-68
برند: huntsman
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
تیتان R298
نام کالا : TIO2
گرید : R298
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
برند :PANGANG
نوع بسته‌بندی : کیسه های 25 کیلوگرمی
محل تحویل: درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
تیلوز
نام کالا:تیلوز
شکل ظاهری:پودر سفید رنگ
نوع بسته بندی:کیسه25کیلوگرمی
گرید:4000,6000,100000,200000
تحویل:انبار کانگورو
تیتان R900
نام کالا:دی اکسید تیتان
فرمول شیمیایی:Tio2
شکل ظاهری:پودر سفید رنگ
نوع بسته بندی:کیسه25کیلوگرمی
کشور تولید کننده:چین
گرید:R900
تحویل:انبار کانگورو
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
تیتان 868
نام کالا:دی اکسید تیتان
فرمول شیمیایی:Tio2
شکل ظاهری:پودر سفید رنگ
نوع بسته بندی:کیسه25کیلوگرمی
برند:بلو استار
گرید:R868
تحویل:انبار کانگورو
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
تیتان 996
نام کالا:دی اکسید تیتان
فرمول شیمیایی:Tio2
شکل ظاهری:پودر سفید رنگ
نوع بسته بندی:کیسه25کیلوگرمی
برند:لومون
گرید:R996
تحویل:انبار کانگورو
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »