مواد اولیه رنگ و رزین و چسب

بوتیل گلایکول(BG)
نام کالا : Butyl Glycol
فرمول شیمیایی : C6H14O2
شکل ظاهری : مایع
درصد خلوص : 99%
نوع بسته‌بندی : بشکه 180 کیلوگرمی
برند : هانونگ
محل تحویل: انبار تهران
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلو
متیل اتیل کتون(MEK)
نام کالا : Methyl ethyl ketone
فرمول شیمیایی : C4H8O
شکل ظاهری : مایع بی رنگ
درصد خلوص :
نوع بسته‌بندی : بشکه 220 لیتری
برند : مترون
محل تحویل: انبار تهران
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلو
پلی وینیل الکل (PVA)
نام کالا : Polyvinyl alcohol
فرمول شیمیایی :C2H4O)x)
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 20 کیلوگرمی
محل تحویل:درب کارخانه
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
متا اکریلیک اسید(MAA)
نام کالا : Methacrylic acid
فرمول شیمیایی :C4H6O2
شکل ظاهری : مایع شفاف
درصد خلوص : 99.6٪
نوع بسته‌بندی : بشکه 220 لیتری
محل تحویل:درب انبار
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
متیل متا اکریلات(MMA)
نام کالا : Methyl methacrylate
فرمول شیمیایی :C5H8O2
شکل ظاهری : مایع بی رنگ
نوع بسته‌بندی : بشکه 220 لیتری
محل تحویل:درب انبار
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
اکریلیک اسید(AA)
نام کالا : Acrylic acid(AA
فرمول شیمیایی :C3H4O۲
شکل ظاهری : مایع بی رنگ
درصد خلوص : 50%
نوع بسته‌بندی : بشکه 220 لیتری
محل تحویل:درب انبار
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
هیدروکسی پروپیل متااکریلات(HPMA)
نام کالا : Hydroxypropyl methacrylate
فرمول شیمیایی :C۷H۱۲O۳
شکل ظاهری : مایع شفاف و بی رنگ
درصد خلوص : 98.5%
نوع بسته‌بندی : بشکه 200 کیلوگرمی
محل تحویل: درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000
هیدروکسی اتیل متا اکریلات(HEMA)
نام کالا : -Hydroxyethyl Methacrylate
فرمول شیمیایی :C۶H۱۰O۳
شکل ظاهری : مایع بی رنگ
نوع بسته‌بندی : بشکه 220 لیتری
محل تحویل:درب انبار
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
مونو پروپیلن گلایکول (MPG)
نام کالا : Mono Propylen Glychol
فرمول شیمیایی :C۳H۸O۲
شکل ظاهری : مایع بی رنگ
نوع بسته‌بندی : بشکه های 220 لیتری
محل تحویل:درب انبار
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
بوتیل اکریلات (BA)
نام کالا : Butyl acrylate
فرمول شیمیایی :C7H12O2
شکل ظاهری : مایع شفاف و بی رنگ
نوع بسته‌بندی : بشکه 180 کیلوگرمی
محل تحویل:درب انبار
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم