سایر

هیدرو پروپیل متیل سلولز (HPMC)
نام کالا : هیدرو پروپیل متیل سلولز
فرمول شیمیایی : HPMC
شکل ظاهری : پودری
درصد خلوص : -
نوع بسته‌بندی : کیسه
برند : Livond
محل تحویل : انبار تهران
حداقل مقدارسفارش : 1000 کیلوگرم
بوتیل اکریلات
نام کالا : Butyl acrylate
فرمول شیمیایی :C7H12O2
شکل ظاهری : مایع شفاف
نوع بسته‌بندی : بشکه 220 لیتری
برند : BASF, چین ، هند
محل تحویل: درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
ایزوفتالیک اسید
نام کالا : Isophthalic acid
فرمول شیمیایی :C8H6O4
شکل ظاهری : جامد بی رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
محل تحویل:درب انبار
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
فرمیک اسید آلمانی
نام کالا : Formic acid
فرمول شیمیایی : HCOOH
شکل ظاهری : مایع بی رنگ
درصد خلوص : 85%
نوع بسته‌بندی : گالن 25 کیلوگرمی
برند : آلمان
محل تحویل: انبار تهران
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلو
اتیل استات
نام کالا:اتیل استات
فرمول شیمیایی:c4H8O2
شکل ظاهری:مایع بی رنگ
نوع بسته بندی:بشکه 180کیلویی
محل تحویل : درب انبار تهران
تولیدکننده:ایران و وارداتی
متیل استات
نام کالا:متیل استات
فرمول شیمیایی:CH3COOCH3
شکل ظاهری:مایع شفاف
درصد خلوص: 99%-85%
نوع بسته بندی:بشکه 180 کیلویی
محل تحویل : درب انبار تهران
کشورتولیدکننده:ایران و وارداتی
بوتیل گلایکول
نام کالا:بوتیل گلایکول
فرمول شیمیایی:C6H14O2
شکل ظاهری:مایع بی رنگ
نوع بسته بندی:بشکه 180کیلوگرمی
کشور تولید کننده:چین
تحویل:انبار کانگورو
SAP

SAP

نام کالا:SAP
نام شیمیایی:Super Absorbant Polymer
شکل ظاهری:پودر دانه شکری
نوع بسته بندی:کیسه20کیلوگرمی
کشور تولید کننده:آلمان
گرید:K49
برند:BASF
تحویل:انبار کانگورو
حداقل مقدارسفارش:20 کیلوگرم
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »