محصولات پالایشگاهی

ترفتالیک اسید
نام کالا : Terephthalic acid
فرمول شیمیایی :C8H6O4
شکل ظاهری : جامد بی رنگ
نوع بسته‌بندی : جامبوهای 1000 کیلوگرمی
برند : پتروشیمی تندگویان
محل تحویل:درب پتروشیمی
حداقل مقدارسفارش: 24000 کیلوگرم
پارازایلین
نام کالا : p-Xylene
فرمول شیمیایی :C8H10
شکل ظاهری : مایع بی رنگ
نوع بسته‌بندی : بشکه 220 لیتری
برند : پتروشیمی برزویه
محل تحویل:درب پتروشیمی
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
حلال 410
نام کالا : AW-410
فرمول شیمیایی :C۵-C۸
شکل ظاهری : : مایع بی رنگ
نوع بسته‌بندی : تانکر
برند : اصفهان
محل تحویل:درب پتروشیمی
حداقل مقدارسفارش:30000 لیتر
حلال 404
نام کالا : AW-404
فرمول شیمیایی :C۵-C۸
شکل ظاهری : مایع بی رنگ
نوع بسته‌بندی : تانکر
برند : شیراز
محل تحویل:درب پتروشیمی
حداقل مقدارسفارش:30000لیتر
حلال 402
نام کالا : AW-402
فرمول شیمیایی :C۵-C۸
شکل ظاهری : مایع بی رنگ
نوع بسته‌بندی : بشکه 220 لیتری و تانکر
برند : اصفهان- تبریز- کرمانشاه –بندر عباس
محل تحویل:درب پتروشیمی
حداقل مقدارسفارش:30000 لیت
حلال 400
نام کالا : White Spirit
فرمول شیمیایی :C7 - C12
شکل ظاهری : مایع بی رنگ
نوع بسته‌بندی : بشکه 220 لیتری و تانکر
برند : پالایشگاه اصفهان
محل تحویل:درب پالایشگاه
حداقل مقدارسفارش:30000 لیتر