سبد خرید
» قیمت مواد شیمیایی2

 عنوان  قیمت (تومان)  بسته بندی
مونومر استایرن 3810 حواله تحویل پتروشیمی
اسید استیک 1940 گالن تحویل تهران
اسید سولفوریک 190 حواله
دی اکسید تیتان 2220 16400 کیسه 25 کیلوگرمی
استون کمهو 5100 بشکه تحویل تهران
 ایزوپروپیل الکل (LG)  5600  بشکه تحویل تهران
 فنول کمهو  5500  بشکه تحویل تهران
 اسید فسفریک  3650  گالن 35 کیلوگرمی
استئارات روی کره ای  ناموجود  کیسه 20 کیلوگرمی
 سدیم تری پلی فسفات  تماس بگیرید  کیسه 25 کیلوگرمی
 عنوان  قیمت (تومان)  تاریخ بروزرسانی
متانول شیراز 940 حواله درب پتروشیمی
 متانول شیراز  1150  بار موجود شیراز
مونواتیلن گلایکول 3700 بشکه
مونواتیلن گلایکول 3010 حواله شازند
زایلین مخلوط 2650 فله تهران
سود پرک 1950 کیسه تحویل بندرامام
 سود مایع  835  حواله درب پتروشیمی
 اسید سیتریک آبدار  ناموجود  کیسه 25 کیلوگرمی
 هگزامتا فسفات  ناموجود کیسه 25 کیلوگرمی 
 اسید فرمیک  3400  گالن تحویل تهران