• خرید مواد شیمیایی
 • خرید پلی اکریل آمید

قیمت مواد پلیمری-آخرین بروزرسانی 99/05/22 ساعت 15:15

 • پلی اتیلن 209AA

  ۱۶,۶۰۰ تومان

 • پلی پروپیلن Z30S

  ۲۵,۴۰۰ تومان

 • ABS0150

  ۳۰,۰۰۰ تومان

 • پلی استال K300

  ۴۹,۰۰۰ تومان

 • EVA 28400

  ۵۱,۰۰۰ تومان

 • پلی کربنات 1100UV

  ۵۹,۵۰۰ تومان

Loading

قیمت مواد شیمیایی و تیتان-آخرین بروزرسانی 99/05/22 ساعت 15:30

 • متانول

  ۲,۳۰۰ تومان

 • حلال 402

  ۳,۱۰۰ تومان

 • دی اتیلن گلایکول

  ۶,۴۵۰ تومان

 • مونو اتیلن گلایکول

  ۷,۳۵۰ تومان

 • زایلین مخلوط

  ۸,۷۰۰ تومان

 • تولوئن

  ۸,۸۵۰ تومان

 • مونومر استایرن

  ۱۲,۵۰۰ تومان

 • اسید فرمیک چینی

  ۱۸,۰۰۰ تومان

 • تیتان R-5566

  ۶۱,۰۰۰ تومان

 • تیتان R298

  ۶۱,۰۰۰ تومان

Loading

قیمت مواد تخصصی تصفیه و بهبود آب-آخرین بروزرسانی 99/05/20 ساعت 15:30

 • سولفات آلومینیوم (آلوم) 17%

  ۲,۷۰۰ تومان

 • پلی آلومینیوم کلراید صنعتی

  ۸,۹۰۰ تومان

 • پلی آلومینیوم کلراید آشامیدنی

  ۱۰,۳۰۰ تومان

 • آب اکسیژنه

  ۲۴,۰۰۰ تومان

 • بازدارنده از تشکیل رسوب

  ۲۵,۰۰۰ تومان

 • کربن اکتیو گرانولی

  ۴۲,۰۰۰ تومان

Loading

برخی از مشتریان ما

 • PARS

 • مپنا

 • شیرین عسل

 • میهن

 • کاله

 • گلرنگ

 • پتروشیمی کردستان

 • ستاره

 • تبریز

 • تاسیسات دریایی

Loading